Quickscans

Voor wie is dit bedoeld

Het onderzoek is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in refractiechirurgie, zodat je zonder bril of contactlenzen scherp kunt zien. De behandelingen hiervoor zijn ooglaserbehandeling of implantlenzen. 

Wie doet dit onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een van de optometristen, ze hebben hiervoor allemaal een speciale cursus in de Focuskliniek van het Oogziekehuis gevolgd om deze onderzoeken te kunnen doen en te interpreteren. 

Wat wordt er onderzocht

Er zal tijdens dit onderzoek een vragenlijst met je doorgelopen worden. Vervolgens wordt je brilsterkte gecontroleerd, de oogdruk, pupilgrootte en de dikte van je hoornvlies wordt gemeten. Aan de hand van deze gegevens zal met je besproken worden welke behandelingsmogelijkheden er voor je zijn.

Waar wordt u behandeld

Wij voeren deze onderzoeken uit voor de Focuskliniek vna het Oogziekenhuis gevestigd in Rotterdam.

Geïnteresseerd?

Geef jezelf dan hier op: link