Oogonderzoek bij kinderen

Voor wie is dit bedoeld

In tegenstelling tot andere optiekzaken meten wij kinderen al vanaf 2 jaar. Alle kinderen tussen de 2 jaar en de 8 jaar en in sommige gevallen tot 12 jaar, horen bij een orthoptist thuis voor een goed oogonderzoek.

Wie doet dit onderzoek

Dit onderzoek is bij ons mogelijk, omdat hier een orthoptiste werkzaam is. Onze orthoptiste heeft na haar optometrieopleiding de studie orthoptie gedaan om zich te specialiseren in onderzoek bij kinderen. 

Alternatief voor ziekenhuisbezoek

En orthoptist is meestal gevestigd in het ziekenhuis bij de oogarts. In de meeste ziekenhuizen worden alle kinderen gezien door orthoptisten. Omdat onze orthoptist niet verbonden is aan een oogarts zijn onze wachttijden stukken korter dan in het ziekenhuis. 

Wanneer maakt u een afspraak

Verminderde resultaten bij het consultatiebureau of de schoolarts. Twijfels over de oogstand, over de oogbewegingen of het zicht. Een afspraak bij onze orthoptiste kan tegenwoordig praktisch iedere dag. 

Wat wordt er onderzocht

De samenwerking, oogstand, oogbewegingen, vermogen van scherpstellen en de oogfout, deze laatste zal bepaald worden met behulp van oogdruppels. 

Waar houdt u rekening mee

Je zoon of dochter zal gemeten worden met behulp van oogdruppels. Deze oogdruppels hebben als werking dat ze de pupillen groot maken. Dit heeft als noodzakelijk nadelig effect dat de ogen de functie van scherpstellen verliezen gedurende +/- 6uur en gevoeliger zijn voor licht. Wij raden dan ook aan een zonnebril mee te nemen en geen nabij activiteiten ( denk aan huiswerk maken, muziekles of knutselclub ) te plannen na het onderzoek. 

Na het onderzoek kan er in overleg met jou een behandeling worden samengesteld. Dit kan een bril zijn, oefeningen of oogpleisters om een lui oog te stimuleren.